Varmepumper varmegenindvinding


Luft-Luft varmepumper
Det findes tre typer av varmepumper som tager tilvirker varmen fra udeluft eller Forbruger ventilationsluft (afgangsluft): Luft/luftvarmepumper eller
 Luft/vandvarmepumper, komfort- eller Genindvindingsanlæg med varmepumpe.
Hvor meget energi du kan spare med en varmepumpe beror på mange faktorer, bland andet hvor i landet du bor, dit hus, antal personer i huset og størrelse på huset og hvor meget varmvand som bruges. Den installatør du bestiller kan hjælpe dig ved at laven beregning som viser hvor meget du kommer til at spare.
Luft-vandvarmepumpe og luft-luftvarmepumper har ting til fælles. Begge henter varmen fra udeluften, hvilket påvirker deres virkningsgrad respektive varmefaktor når det bliv koldere ude.
 
 
Hus i genomskärning med värmepump
Luftvandvarmepumpe
 
Luftvandvarmepumpen udvinder varme fra udeluften og overfører varmen Till husets vandbårende varmesystem. Varmepumpen varmer også husets varmt brugsvand. Bild: Bo Reinerdahl.
Luft-vandvarmepumpen samt luft varmepumpen giver mindre varme jo koldere det er og kan kræver tillægsvarme allerede ved en utetemperatur på 0 grader ved de billigere anlæg.
De gode kan klares helt ned til minus 15c med et minimum af tillægsvarme. Beregning kan laves. Tillægsvarmen består oftest af en el patron som findes monterad i varmepumpen som standard. Men kan også være olie eller gas og piller.
Luft vandvarmepumper bliver bedre og bedre og ved +5 grader er deres scoop værdi bedre end jordvarmens scoop værdi
Om sommer eller ca. 9 mdr. om året kan en solfanger anlæg også gavne økonomien
Luftvandvarmepumpen kan mere end halvere dine omkostninger for varme og varmt vand.
DE svenske Energimyndigheder Testlab tester løbende nye ude luft varmepumper, du kan læse testresultater via deres hjemmesider. Se under links.
 
 
 
 
Komfortvarmepumpen/luftluftvarmepump 
 
Hus i genomskärning med luftluftvärmepump

Luftluftvarmepumpen udvinder varme fra udeluften. Inddelen skal helst placerats centralt i huset for at varmluften ska kunne distribueres på en god måde. Bild: Bo Reinerdahl.
Et hus med åben planløsning egner sig bedst for installation av luftluftvarmepumpen eftersom den bygger på at den opvarmede luft skal kunne cirkulere. Den her typen av varmepumpe er en supplering til anden opvarmning og kan ikke bruges alene på et standard isoleret hus fra før 2015 opvarmning og besparelsen er meget afhængig af hvor godt varmen kan sprede sig i huset. Generelt beregnes at luftluftvarmepumpen kan gi en besparelse på 30 til 50 procent, afhængig af hvor åben planløsningen er.
Inden du anskaffar en luft / luft varmepumpe är det viktigt att du ser till att husets eksisterende varmesystem är rätt injusterat och att termostaterna fungerar bra. På så sätt blir besparingen högre eftersom värmen tas tillvara. Det befintliga värmesystemet ska slå på först när värmepumpen inte klarar att hålla inomhustemperaturen.
Svenske Energimyndighetens Testlab testar løbende nya luft-luftvarmepumper, du kan læse testresultaterne
 SE Under Links
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varmegenindvindingspumpen/ventilationsanlæg
 
Hus i genomskärning med frånluftsvärmepump
1. Udeluft kommer ind i huset via riste. 2. Luften passerar gennem dørråbninger til rum med udsugnings
riste /komponenter (kök, badrum, tvättrum). 3. Udsugnings (ventiler) sidder i taget i rummene og er koblede til kanaler som leder til pumpen. 4. Emfang har sin egen kanal med for udsugning via skorsten. 5. Varmegenindvindingsanlæg er ofte sammen byggede med en for/eftervarmer. 6. Brugsvand varmtvand til vask/opvask. 7. Varmt vand til radiator/gulvvarme. 8. Returvand (varmen er afgivet til rummet) in. 9. Fra anlægget ud af huset er luften ca 4 grader. Bild: Bo Reinerdahl.
Varmegenindvindingsanlæg henter varme fra ventilationssystemets afgangs luft, det vil sige den ventilationsluft som forlader huset. For denne type af varmepumpe kræves det at huset har et mekanisk ventilationssystem. Varmegenindvindingsanlæg kan tilsluttes til varmesystemet og/eller kan anvendes til varmtvand.
.
Luft varmepumpernes virkninsgrad/varmefaktor
Eftersom varmepumpen henter varmen ud af luften så varierar virkningsgraden med luftens temperaturen. Varmefaktorn COP er et mål på varmepumpens virkningsgrad. (Forkortningen COP står for Koefficient of Performance.) Jo højre varmefaktor desto bedre. Den viser hvor meget varmepumpen giver i forhold til den el den forbruger for sin drift. Varmefaktorn er laver når det er koldt ude. Ved rigtige lave temperaturer stadser pumpen.

Afrimning
Luftvandvarmepumper og luftluftvarmepumper kan afrimme store mængder vand på et år. Led bort eller opsamle afrimningsvandet så at det ikke laver is gade eller sådan at planterne i haven ødelægges
.
Rengøring og filterbytte
Rengør din varmepump og byt filter i henhold leverandørens anvisninger. Filtren beskytter varmepumpen fra snavs, forlænger livslængden og forbedrer varmefaktor. I luft-luftvarmepumper findes også filter inde i anlægget som filtrerer den varme luft som blæses ud.
 
Støj i anlægget
I luftvarmepumpens udedel findes en fanmotor/vinge som kan give støj fra sig. Om lyden opleves som støj beror på lydstyrken og på lydens karakter, men også på lokale forhold. Ofte kan du finde ud a hvilken lydstyrke som ventilatoren afgiver inden du køber den. Be installatøren/sælgeren om at få til at hører varmepumpen i gang, allerbedst hvis du kan se den i drift et sted hvor den er opsat hos en af deres kunder.
Tænk også på hvor du placerer udedelen, eftersom lydniveau uden for kan nå op på 70 decibel specielt ved billigere anlæg. Sæt den ikke under soveværelse vinduet, eller nær naboens soveværelse/ vinduer, eller hvis i har en terrasse hvis den skal køre hele året. Den kan ellers forstyrre både dig och dina naboer. Lydstyrken måles i decibel, I soveværelses miljøer skal lydniveau helst ligge under 35 decibel, en normal samtale er 50-60 decibel. Hvordan lyd opfattes er også påvirkede af lydniveau fra omgivelserne rundt omkring. Evt for hør kommunen om evt. tilladelse hvis det påkræves samt tag en snak med naboen så det gode naboskab består placering.

Sårbar ved el afbrydelse
Luftvarmepumpen er et godt valg for opvarmning af dit hus, den er effektivt og næsten uden drift problemer . Tænk dog på at varmepumpen gør dig afhængig af el, Hvilket gør dig sårbar om du skulle rammes af et længre el afbrydelse.
Opdaterede: 2014-04-25