Hvem må Opsætte dit anlæg

1). Særlig autorisation ved opstilling
Personer, der opstiller, monterer og igangsætter
de almindelige køle- /luftkonditionerings- /
varmepumpeanlæg, der indeholder over 1 kg
kølemiddel, skal som minimum have en særlig
autorisation.

2). ISO9001 certificeret ved opstilling
Firmaer, der opstiller, monterer og igangsætter
køle- /luftkonditionerings- /varmepumpeanlæg,
der indeholder over 2,5 kg kølemiddel ,
skal være ISO9001 certificeret, og teknikeren,
der udfører arbejdet, skal være certificeret køletekniker.

3). Lovpligtige periodiske eftersyn
Alle køleanlæg og varmepumper med fyldning
større end 1 kg kølemiddel skal have et lovpligtigt
eftersyn mindst en gang om året.
Alle køleanlæg og varmepumper med mere end
3 kg af de mest anvendte kølemidler skal have
udført mindst en lækagekontrol om året.

4). Særlig autorisation ved eftersyn
Personer, der foretager eftersyn, reparation,
vedligeholdelse eller nedlukning (herunder
tømning) af køle- /luftkonditionerings- /varmepumpeudstyr,
der indeholder et af de mest
almindelige kølemidler, skal som minimum
have en særlig autorisation.

5). ISO9001 certificeret ved eftersyn
Firmaer, der foretager eftersyn af køle- /
luft konditionerings- /varmepumpeudstyr,
der inde holder mere end 2,5 kg kølemiddelfyldning,
skal være ISO9001 certificeret, og
teknikeren der udfører arbejdet, skal være
certificeret køletekniker.
 
6). Dokumentation af lovpligtigt eftersyn
Det er ejeren af et anlæg, der skal kunne
dokumentere, at der har været foretaget
lovpligtigt eftersyn.
 
7). Dokumentation ved anlæg
Dokumentation for lovpligtige eftersyn skal
befinde sig ved anlægget.

8). Autorisationer og registrering
KMO, Kølebranchens Miljøordning, er
ud peget af Miljøstyrelsen til at varetage
autorisationer og registreringer, som gør det
muligt at kontrollere en autoriseret persons
eller virksomheds status i forhold til HFC
kølemidler – se www.kmo.dk.
 
9).kyndig anvendelse
De fleste kølemidler kan ved uhensigtsmæssig
eller ukyndig anvendelse forårsage skader på
ozonlaget og/eller forøge drivhuseffekten. Det
kan endvidere føre til nedsat virkningsgrad/
større energiforbrug. Også derfor skal køle- /
luftkonditionerings- /varmepumpe udstyr
installeres og serviceres af korrekt uddannet
personale og godkendte virksomheder.
 
10). AKB samler de godkendte virksomheder
AKB, Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening,
er en landsdækkende brancheforening,
der samler branchens godkendte
virksomheder. Ved henvendelse til AKB kan
du altid få oplyst gældende regelsæt og
godkendte firmaer, der giver dig branchens
bedste betingelser.
Se også efter brancheforeningens Mærkemærke: