Før du køber

16 Gode råd før du investerer i en varmepumpe
Få den bedste sikkerhed for at du som køber får et kvalitetsprodukt, der passer til netop dit hus, har lavet en liste over gode råd, som vi gengiver på denne side. I vores hverdag møder vi igen og igen spørgsmål om hvilken varmepumpe man skal installere i boligen eller sommerhuset.
Kunderne er ofte usikre og har svært ved at gennemskue de produkter, der findes på markedet. 

En hovedregel er at pris og kvalitet følger hinanden. Så det kan godt svare sig at se sig for i stedet for at gøre et "billigt" impulskøb. 
Som Kunde / forbruger står man tit i en situation, hvor man ikke umiddelbart kan se igennem / gennemskue diverse beregninger eller smarte sælger eller de brochurer, vi præsenteres for. Det har vi alle prøvet, også os som selv sælger.
Når vi står i situationen, er der i mange tilfælde ikke meget hjælp at hente, hvis man da ikke lige kender én, som kender én.
Men når det gælder varmepumper, er der faktisk hjælp at hente.
Vi kan se på det stadig stigende antal henvendelser fra slutbrugere, at de har svært ved at sætte sig ind i hvordan en varmepumpe – køle/fryse anlæg virker
Vi oplever bl.a. at der tilbydes små luft/luft anlæg til meget billige priser som ikke opfylder kravene til den dokumentation som Teknologisk Institut. Samt os som er AUT Certificeret ISO9001 kræver
Ligeledes er der eksempler på at ordningens kvalitetskrav til beregning og dimensionering af anlæg til totalopvarmning ikke overholdes til skade for driftsøkonomien og miljøet.
AUT Certificeret ISO9001 t samt de af os som er AUT Certificeret ISO9001 og som til dagligt sælger og monter varmepumper og køle/fryseanlæg har netop til formål at:

  1. At minimere energiforbrug og emission ved anvendelse af varmepumper (lav miljøbelastning).
  2. At bestræbe, at der kun installeres varmepumpeanlæg, som opfylder fastsatte krav til såvel varmepumpeaggregatet (typegodkendelse) som til dimensionering, installation og vedligeholdelse (AUT Teknologisk Institut - Aut Certificeret ISO9001 – varmepumpe/Ve ordningen).
  3. At bestræbe, at det samlede anlæg arbejder med en rentabel driftsøkonomi i hele anlæggets levetid (god samfunds og privatøkonomi).

Hvis du som energi- og miljøbevidst forbruger har besluttet dig for at anskaffe en varmepumpe, hvad enten det er en lille luft/luft varmepumpe, en boligventilationsvarmepumpe eller et noget større, fx en luft/vand varmepumpe / jordvarmeanlæg, er det vigtigt, at man er ”klædt på rigtigt på” for at stille nogle relevante spørgsmål.
 
At anskaffe sig en varmepumpe er i dag ikke noget teknisk problem. Vi har over 30 års erfaringer med beregning, dimensionering og installation af varmepumpeanlæg – køle/fryseanlæg
Det kan dog kræve noget forarbejde , idet man som normal dansk forbruger ofte er overladt til sig selv i et speget marked.
Som nævnt ovenfor vil du på varmepumpeområdet stå væsentligt bedre rustet, hvis du følger nedennævnte gode råd som vi har fået fra - Teknologisk Institut -. VE Ordningen – Varmepumpe Ordningen og DE Krav MR.COOL
Som MR.COOL som AUT ISO9001 Vvs/Køleteknisk firma mener at anlæg som minimum bør opfylde i ydelse og tekniske opbygning som krav til et ordentlig anlæg inden for alle Varmepumper / køle/fryseanlæg
Vi kalder det en "huskeliste", hvor du som forbruger kan se nogle af de emner, der er vigtige at have med i overvejelserne, når du sammenligner tilbud, eller når du bare vil undersøge, om varmepumper kan være med til at reducere din energiregning. Listen samt en række relevante kommentarer kan du se nedenfor:
Generelt om opvarmning af boliger - Nyt bygningsreglement
Når man ved boligbyggeri skal tage stilling til, hvilken varmekilde man ønsker at benytte, skal man være opmærksom på, at det nye bygningsreglement,
som trådte i kraft 1. april 2006 giver mulighed for at blive fritaget for tilslutning til den kollektive varmeforsyning som fjernvarme eller naturgas,
hvis huset overholder kravene til energiklasse 1 eller 2. Ofte vil disse krav kunne overholdes alene ved normal isolering og installering af en varmepumpe.
 
1. Energimærkning
Din varmepumpe skal være energimærket A, og systemgodkendt af Teknologisk institut. Eller andet uvildig godkendt certificerings institut.
 
2. Inverter styring
Den nye styringsform "inverter styring" er en trinløs kapacitetsregulering af kompressoren, der hele tiden tilpasser varmepumpens ydelse i forhold til det aktuelle varmekrav der er i boligen.
 Inverter kompressoren vil give en langt større energibesparelse set i forhold til en standard kompressor og forhindrer samtidig at varmepumpens kompressor får en masse opstarter.
 
3. Kølemedie
Kølemidlet der anvendes i anlægget skal være det høj effektive R410A. Det har vist sig at R410A er særdeles effektivt i luft/luft varmepumper da det har en god varmeoptagelsesevne og derved sikrer en god virkningsgrad (COP-faktor).
Derfor kører alle nye, tidssvarende og energirigtige varmepumper i dag udelukkende på dette kølemedie.

4. Tilpasset det Nordiske klima
Din varmepumpen skal være tilpasset det strenge nordiske klima. Den skal derfor være udstyret med en effektiv afrimningsfunktion uden brug af el-varmelegemer.
 
5. Placering af anlæg
Det er ikke ligegyldigt hvordan og hvor inde- og udedele placeres. Lad fagmanden rådgive om placering.

6. Virkningsgrad
Dette er to vigtige begreber, der dækker over, hvor meget varme varmepumpen kan levere i en given driftssituation (ydelse), samt hvor effektivt den gør det (COP). Dette svarer lidt til, når bilforhandleren fortæller, hvor stærkt bilen kan køre, og hvor langt den kører på literen.
HUSK, at ydelse og COP varierer meget med stigende og faldende temperaturniveau, hvilket betyder, at når du sammenligner varmepumper, så skal du være sikker på, at ydelse og COP er opgivet ved samme driftstilstand (temperaturniveau på kold og varm side).
De oplyste COP-værdier kan derfor ikke umiddelbart overføres til anlæggets årlige effektivitet (nyttevirkning), da denne er meget afhængig af forhold som f.eks. installation, radiatorsystemet, brugsmønster, ønsket rumtemperatur etc.
COP faktoren (virkningsgraden) skal være ca. 3,6 ved 7° udetemperatur og 20° inde temperatur. COP er forholdet mellem den energi varmepumpen bruger og den energi varmepumpen afgiver til boligen målt i kW.
Angives som f. eks. COP 3,62 efterfulgt af en angivet udetemperatur / inde temperatur. Dette betyder at ved de angivne temperaturer får du tilført 3,62 kW varme til din bolig for hver 1 kW varmepumpen bruger.
Ser du f. eks. en COP 5,6 uden at der er angivet nogen temperatur bagefter, så vær på vagt, det er ikke COP ved EURO vent standard.
Husk for de små luft/luft varmepumpers vedkommende at kigge efter energimærket – apparaterne er omfattet af EU’s energimærkningsdirektiv og skal således være forsynet med et mærke, som det vi for eksempel kender fra køleskabe.
Husk at sammenligne fabrikaterne ved samme temperaturer.

7. Lydniveau
Lydniveau er et vigtigt parameter ude, såvel som inde. Vær opmærksom på hvorledes lydniveauet er angivet. I reglen angivet som lydtryk i dB(A) i en given afstand.
Inde-delens lydtryk bør være under 30 dB(A) på lav hastighed. Nye gode anlæg idag kan komme ned på  20dB(A) på lav hastighed

8. Systemgodkendelse
Teknologisk Institut administrerer en frivillig systemgodkendelsesordning, hvor der bliver stillet en række skrappe krav både til selve anlægget samt til det firma, der producerer eller importerer anlægget.
Dette er vigtigt for dig som forbruger, da du ellers ikke har mulighed for at vurdere det enkelte anlægs kvalitet.
Se positivlisten over godkendte anlæg på www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo
Vær meget opmærksom på anlæggets navn og betegnelse – mange modeller hedder næsten det samme, men teknisk set kan de være endog meget forskellige.
 
9. Rådgivning
Vælg en leverandør der kan give dig en faglig god instruktion og vejledning og som minimum har en VE Efter uddannelse.
Bedst hvis de har en køle Tekniks uddannelse samt er Aut Certificeret ISO9001, Da de bliver kontrolleret hvert år  
 
KMO AUT er for dem som vil springe over hvor gæret er laves for at tjene penge. 
Kurset vare 2-3 uger Og er kun teoretisk Dvs. de må suge vaccum samle et anlæg/lave rør mellem ude og inddel mellem de 2 forskruninger på anlæggende.
De må ikke forlænge ud over det som er standard fra fabrikant: De må ikke lodde eller lave reparationer på anlæg Dvs. udskifte dele på det køletekniske.  


10 Dimensionering
Varmepumpen skal passe til dit hus. Dette betyder, at leverandøren skal bruge en række oplysninger om din ejendom og dit brugsvandsbehov for at sikre, at den varmepumpe, der installeres, kan dække den forventede del af dit varmebehov.
En for lille varmepumpe vil kræve alt for meget tilskudsenergi (som normalt udgøres af en elpatron), og en for stor varmepumpe vil få alt for mange start/stop sekvenser.
Det medfører i begge tilfælde at anlægget får dårligere driftsøkonom, kortere levetid og større miljøbelastning.
Det er derfor det er så vigtigt at anlægget beregnes og dimensioneres iht. Varmepumpeordningens kravspecifikationer.
 
11 Installation
Installationen skal foretages af en fagkyndig installatør. Autoriserede kølefirmaer er fagkyndigmed ISO9001. Da kølemidler i dag klassificeres som kemikalier SKAL dette håndteres professionelt.
Forkert installation kan være kostbar, da det kan betyde kort levetid på anlægget, og i værste fald ødelægge kompressoren. Væske og gasrør skal være indvendig rensede og udvendig kondensisoleret med diffusionstæt materiale.

12. Forventet levetid
Levetiden for en varmepumpe er en meget vigtig faktor, når anlægget skal sammenlignes eksempelvis med oliefyr. Erfaringer viser, at gode varmepumpeanlæg, som er installeret og dimensioneret korrekt, i langt de fleste tilfælde har en levetid, der er længere end 15 år.
Det danske klima er meget anderledes end i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, og meget anderledes end i de lande, hvor mange af de importerede varmepumper er produceret. Vores klima er i fyringssæsonen præget af mange skift mellem tø og frost,
og anlæg, der er opstillet i kystnære områder, vil være påvirket af et højt saltindhold i luften. Dette kræver at der fx må stilles særlige krav til materialevalget i anlægget - specielt hvis der anvendes udeluft som varmekilde.

13. Jordvarme - Jordslange
Jordslangen skal passe til varmepumpen og beregnes efter husets varmebehov. Overslags mæssigt, kan man regne med ca. 40 meter slange pr. kW dimensionerende varmetab.
For en typisk bolig betyder dette, at der normalt skal anvendes 150 – 200 meter jordslange for hver 100 m2 bolig-areal, der skal opvarmes.
 
For nyere eller efterisolerede ejendomme er dette tal noget lavere.
Jordslangen med en udvendig diameter på fx 40 mm, nedgraves normalt i 70-90 cm dybde og med en afstand på ca. 1,25 meter.
HUSK, at etablering af et jordslangesystem skal overholde Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 522 af 2. december 1980, samt at søge om godkendelse i din kommune - inden arbejdet påbegyndes.

14. Afrimning af luft/luft varmepumper
I vinteren 2005/2006 har der desværre vist sig en række sager, hvor specielt nogle af de små luft/luft varmepumper har haft svært ved at afrime. Dette betyder, at der opbygges is på udedelen i en sådan grad, at den normale afrimningsfunktion ikke i tilstrækkeligt omfang kan tø denne is op igen.
HUSK derfor at undersøge, om apparaterne er designet til danske forhold og se gerne dokumentation enten i form af en godkendelse fra Teknologisk Institut eller alternativt SP i Sverige.
Og HUSK, at det ikke gør et produkt bedre, at det er testet på Teknologisk Institut eller Sveriges Prøvningsanstalt i Borås.
Produktet skal helst være at finde på positivlisten over anlæg godkendt af Teknologisk Institut. (se listen på www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo) eller en tilsvarende godkendelsesliste fx fra SP i Sverige.
 
15.  Eftersyn (vedligeholdelse- rengøring)
For at sikre en optimal levetid på dit anlæg, er det vigtigt at anlægget jævnligt efterses, helst én gang årligt
Hvis du er ejer af et jordvarmeanlæg skal jordslangesystemets tæthed kontrolleres mindst én gang årligt og resultatet af kontrollen skal opbevares i mindst 5 år og på forlangende forevises kommunen.
Hvis anlæg har en kølemedie fyldning på over 2,5 KG af så må kun Aut CERTIFICERET ISO9001 Tekniker
lave opstart af anlæg - service - reparationer og udskiftning dele- trykprøvning og påfylde kølemedie på anlægget.
Alternativt: Anlæg med Kølemediefyldning under 2,5 Kg kølemedie
Må en udannet køletekniker med B certifikat fra VE + Varmepumpeordningen kontrollerer.
HUSK herudover, at alle varmepumpeanlæg med en kølemiddelfyldning over 1 kg. skal efterses mindst én gang årligt. Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af køleanlæg og varmepumper skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion
og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype.
Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel, skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et anerkendt kølefirma, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr.
 
16. Garanti

Garantien på varmepumpen er vigtig. Fuld dækning /delvis eller kun komponent.
 Hvad er dækket og hvor lang tid? F,eks  2-5-10-15 års garanti.  Bliver udbedringen udført af fagkyndige på stedet, eller skal anlægget nedtages og indleveres til sælger?