Danmarks bedste service!

Hos Mr. Cool får du Danmarks bedste service. Vi er medlem af Energi-forbedring.dk og det er din sikkerhed for kvalificeret bistand!
Energi-Forbedring.dk er en forening af håndværkere, isoleringsfirmaer, rådgivere og producenter med ekspertise i energieftersyn og energioptimering af boliger og erhvervsbygninger.

 

Det kan vi hjælpe med!
Mr. Cool servicerer både private og erhvervskunde inden for følgende områder:

 • Vvs installationer  
 • Gasinstallationer
 • Køleinstallationer indenfor  køle/fryseanlæg
 • Varmepumper 
 • Luftvand
 • Jordvarme
 • Luft/luft
 • Butiksanlæg
 • Brineanlæg
 • Edbkøling
 • Fastbrændsel-Pillefyr-Stoker
 • Ventilationsanlæg Nilan Danfoss :........


Bring energiudgifterne ned!
Mr. Cool tilbyder energivejledning i form af forslag til hvad der skal til for at nedbringe engergiudgifterne i din privatbolig. Efter en gennemgang af huset udfører vi en energiberegning som munder ud i en anbefaling af hvad der skal udføres. Vi står gerne for hele projektet og laver aftalerne med evt. andre håndværkere, så du er sikker på at projektet gennemføres på en professionel måde.

Forside produkter